شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

سهامداران
 

 

اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت موظف/غیرموظف شرکت تاریخ عضویت
ارام رشیدی ارام رشیدی غیر موظف ساینار ثروت پارس 96/11/29
سید محمد کاظمی سید محمد کاظمی موظف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین 96/11/29
علی مهرپور لایقی علی مهرپور لایقی غیر موظف افق تجارت عقیق پارسیان 96/11/29
محمد رضا حیدری محمد رضا حیدری غیر موظف تجارت آزاد شارین 96/11/29
حسن دویران حسن دویران غیر موظف شرکت گروه صنعت سلولوزی تامین گستر نوین 97/05/16


سهامداران
شرکت درصد سهام سرمایه
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین 33.26% 121500 میلیون ریال
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 4.030% ارزش هر سهم
شرکت سرمایه تجارت ثمین سهامی خاص 2.540% 1.000 ریال
شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر 1.920% حسابرس/ بازرسی قانونی
سایر سهامداران 27.25% سازمان حسابرسی