شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

پرداخت سود سهام 95

براساس تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارتن ایران ( سهامی عام ) سود سال 1395 به ازای هر سهم 0 ریال تعیین گردید.