شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

اهداف

1- افزایش سود عملیات فروش                            

2-افزایش سهم بازار

3- بهینه سازی نسبت بهای تمام شده به فروش            

4- صادرات محصولات تولیدی

5- افزایش چالاکی شرکت با کسب امتیازات سطوح تعالی جایزه ملی تعالی سازمانی