شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

اطلاعات مالی و بورس

اطلاعات پايه

 •  نام شركت : شركت كارتن ايران ( سهامي عام ) 
 • تاريخ تأسيس : 10/4/1338 
 • سرمايه اسمي ثبت شده : 000ر000ر500ر121 ريال 
 •  زمينه فعاليت : تهيه و توليد و فروش انواع كارتن و مقواي فشنگي و صادرات آن
 •  نوع صنعت : توليد ورق و مقوا 
 • شماره پرونده بهره برداري: 26476
 •  تاريخ پذيرش در بورس : 11/8/1356
 •  نماد معاملاتي : چكارن
 •  تعداد كاركنان : 369 نفر (سال 92)
 •  تاريخ پايان سال مالي : پايان اسفند ماه هرسال
 •  شركت هاي سرمايه پذير ( بيش از 20 درصد ) : شركت حرير خوزستان 
 •  كد : 01-02-21
 •  تالار : فرعي