شرکت کارتن ایران(سهامی عام)، نخستین واحد تولید کننده کارتن و ورق کنگره ای در کشور

درخواست پیش فاکتور
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
شماره تماس:
شماره ثابت:
نام شرکت:
درخواست
ورق/کارتن:
سه لایه/پنج لایه:
رویه سفید/رویه قهوه ای:
تعداد مورد نیاز:
اطلاعات تکمیلی
سردخانه ای/غیرسردخانه ای:
فشار مورد نیاز انبارش:
مدت زمان پیش بینی انبارش:
بسته بندی: